ผู้บริบาลหรือผู้ช่วยพยาบาล

ผู้บริบาลหรือผู้ช่วยพยาบาล

ผู้บริบาลหรือผู้ช่วยพยาบาล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล aeumpi@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 10000บาทต่อเดือน บาท / ปี

Loadingรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริบาล 6 เดือนหรือผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปีเงินเดือนแรกเข้า 10,000 บาทหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน มีอาหารให้ฟรี 1 มื้อ

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล aeumpi@kku.ac.th

ฮักเนอร์สซิ่งโฮม

ดูแลผู้สูงอายุและ ผู้ป่วยติดเตียง

aeumporn-pimdee
โพสต์โดย
Aeumporn Pimdee