นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ntk.aodton@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

วุฒฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในด้านเกษตรศาสตร์ หรือด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านวัสดุศาสตร์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่  16  มิถุนายน 2565
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://kku.world/we3oc
——————————–
สอบถามเพิ่มเติม
แผนกทรัพยากรบุคคล
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 0-4304-8048 ต่อ 102

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ntk.aodton@gmail.com

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงานที่ให้บริการภาคเอกชนในการทำธุรกิจฐานงานวิจัย

evesocute-sg
โพสต์โดย
Evesocute Sg