พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Pantamit3.43c@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere


ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี สกรีน

รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

1. พนักงานบัญชี  3 อัตรา

2. พนักงานการตลาด 5 อัตรา

3. พนักงานธุรการ 3 อัตรา

คุณสมบัติ

  • ชาย/หญิง
  • ไม่จำกัดอายุ
  • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส.ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย
  • ยืดหยุ่นด้านเวลาทำงาน
  • มีความรักการบริการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Pantamit3.43c@gmail.com

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี สกรีน

การตกแต่งสําเร็จสิ่งทอด้วยวิธีอื่น ๆ

Pantamit3
โพสต์โดย
Pantamit3