ช่างควบคุมงาน (*** เพศหญิง ***) ปริญญาตรี 2 อัตรา และปวส. 2 อัตรา

ช่างควบคุมงาน (*** เพศหญิง ***) ปริญญาตรี 2 อัตรา และปวส. 2 อัตรา

ช่างควบคุมงาน (*** เพศหญิง ***) ปริญญาตรี 2 อัตรา และปวส. 2 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nipol.rango@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น


1. ***** เพศหญิง *****

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมโยธา) จำนวน 2 อัตรา

3. จบการศึกษาระดับ ปวส. จำนวน 2 อัตรา

4. มีประสบการณ์ในการทำงาน

5. มีรถส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับความสามารถ

 

อีเมล : nipol.rango@gmail.com

*** เบอร์โทรติดต่อ : หจก.เบส ท็อป คอนสตรัคชั่น 086-634-6585 ***

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nipol.rango@gmail.com

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบส ท็อป คอนสตรัคชั่น

เลขที่ 280/7 ม. 5 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

rango
โพสต์โดย
rango