รับสมัครเป็นผู้ตรวจรับรองมาตรฐาน ISO

รับสมัครเป็นผู้ตรวจรับรองมาตรฐาน ISO

รับสมัครเป็นผู้ตรวจรับรองมาตรฐาน ISO

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thevanoon@gmail.com

Loading

การตลาดต่างประเทศ

รับสมัครเป็นผู้ตรวจรับรองมาตรฐาน ISO (Auditor BEST ISO )

– วุฒิการศึกษา ปริญาตรี
– มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 4 ปี
– ต้องผ่านการอบรมเป็น Auditor ของ BEST ISO อย่างน้อย 1 ระบบมาตรฐาน จำนวน 5 วัน (สามารถเข้าฝึกอบรมได้)
– รับผิดชอบตรวจรับรองระบบมาตรฐาน ในเขตภาคอีสาน

 

สนใจติดต่อ คุณสุรศักดิ์

ผู้บริหารเขตภาคอีสาน BEST ISO
โทร.0877432256

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thevanoon@gmail.com

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทวาหนุน
tclub-jiewjiew
โพสต์โดย
Tclub Tay JiewJiew