พนักงานประสานงาน/ธุรการ

พนักงานประสานงาน/ธุรการ

พนักงานประสานงาน/ธุรการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

ออกแบบกราฟิก

-เพศหญิง

-วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

-ขับรถยนต์ได้เท่านั้น/มีใบขับขี่

-มีประสบการณ์พร้อมเริ่มงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

232/199 หมู่6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000