พนักงานประสานงาน/การตลาด

พนักงานประสานงาน/การตลาด

พนักงานประสานงาน/การตลาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

Loading

ออกแบบกราฟิก

-เพศหญิง

-วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

232/199 หมู่6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000