ช่างพิมพ์เครื่องตีธง,ช่างพิมพ์เครื่องปรุตีเบอร์

ช่างพิมพ์เครื่องตีธง,ช่างพิมพ์เครื่องปรุตีเบอร์

ช่างพิมพ์เครื่องตีธง,ช่างพิมพ์เครื่องปรุตีเบอร์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

Loading

ออกแบบกราฟิก

-เพศชาย

-มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโรงพิมพ์

-มีเงินเดือนและประกันสังคม

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

232/199 หมู่6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000