พนักงานประสานงาน

พนักงานประสานงาน

พนักงานประสานงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

Loading

ออกแบบกราฟิก

-วุฒิ ปวช.-ป.ตรี เพศหญิง

-ขับรถยนต์ได้,มีใบขับขี่

-มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิเตอร์

-มีความคล่องตัวในการทำงาน

-ขอคนมีประสบการณ์ในการทำงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

232/199 หมู่6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000