คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

ออกแบบกราฟิก

ชาย วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ป.ตรี

มีประสบการณ์การทำงานโรงพิมพ์มาก่อน

มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ ในการทำงาน

มีประสบการณ์ พร้อมให้เริ่มงานทันที

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล klungpress@hotmail.com

หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา

232/199 หมู่6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000