ผู้ช่วยการตลาดออนไลน์

ผู้ช่วยการตลาดออนไลน์

ผู้ช่วยการตลาดออนไลน์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล gansangqqqq@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 13,000+++ ถ้ามีประสบการณ์และความสามารถสามารถต่อรองได้ บาท / เดือน
ผู้ช่วยการตลาดออนไลน์

คุณสมบัติ
1.อายุ 22 ปีขึ้นไป

2.สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการตลาด หรือมีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง

3.ไม่จำกัดเพศ

4.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และการสื่อสารดี

5.มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียดรอบคอบ และทุ่มเทในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ

6.มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่

7.มีพื้นฐานการใช้เครื่องมือร้านค้าออนไลน์ Shopee lazada line my Shop

8.มีความรู้เรื่องเทรนต์ในตลาดออนไลน์

9.ถ้ามีพื้นฐานการทำรูปเบื้องต้น (Canva, Adobe) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่

1. คิดคอนเทนต์การนำเสนอสินค้า
2. คิดคอนเทนต์โปรโมทสินค้า ( บรอทแคส )
3. สามารถทำงานเป็นทีมและวางแผนการทำงานได้
4.ดูแลตัวสอบข้อมูลสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์
5.บรีฟงานการฟิกตามแนวทางที่วางแผน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล gansangqqqq@gmail.com

หจก.เคเค เมด เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์)
Nipipong Jansang
โพสต์โดย
Nipipong Jansang