เจ้าหน้าที่การตลาดและประสานงาน

เจ้าหน้าที่การตลาดและประสานงาน

เจ้าหน้าที่การตลาดและประสานงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nari2566@hotmail.com

Loadingติดต่อ ประสานงาน  พูดภาษาอังกฤษได้

ปิดจ๊อบลูกค้าได้  เงินเดือนตามความสามารถ

สนใจ สมัครได้

หจก.เก็จวีช่าอีขี่.คอม

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โทร.065-2389818

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nari2566@hotmail.com

หจก.เก็จวีซ่าอีชี่.คอม

อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Suwan
โพสต์โดย
Suwan