พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล yasumin_prik@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น


📣พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง
✔️อายุ 28 ปีขึ้นไป
✔️จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
✔️จัดทำภาษีซื้อ-ขาย ของบริษัท
✔️จัดทำเอกสารทางบัญชีได้
✔️ตรวจสอบการทำงานของแผนกบัญชีเพื่อให้การทำงานมีคุณภาพมากขึ้น
✔️เสนอและแนะนำวิธีการทำงานในแผนกบัญชีการเงินของบริษัทฯ
✔️มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 3 ปี
✔️ปฏิบัติงานและหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน 12,000 – 15,000 บาท
🏠ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (เวลา 09.00-18.00 น.)
🏠สถานที่ปฏิบัติงาน ร้าน Box House จำหน่ายกล่องไปรษณีย์ ถ.กลางเมือง หน้าแฟรี่ จ.ขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล yasumin_prik@hotmail.com

หจก.ธรวัลย์ อินเตอร์กรุ๊ป
prik-pametha
โพสต์โดย
Prik Pametha