พนักงานช่างไฟฟ้า

พนักงานช่างไฟฟ้า

พนักงานช่างไฟฟ้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wpsystemcontrol@yahoo.co.th

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / ปี


คุณสมบัติ     :  ปวส.ไฟฟ้ากำลัง  2 ตำแหน่ง

:  ประกันสังคม  ยูนิฟอร์ม  รองเท้า อุปกรณ์เซฟตี้

:  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้และมีเบี้ยเลี้ยง

: ค่าอาหารกลางวัน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wpsystemcontrol@yahoo.co.th

หจก.ดับบลิวแอนด์พีซีสเต็มคอนโทรล

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง

LineUser599
โพสต์โดย
ไก๋