วิศวกรสนาม, โฟร์แมน

วิศวกรสนาม, โฟร์แมน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล khchankit@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

วิศวกรสนาม, โฟร์แมน

ตำแหน่ง        วิศวกรสนาม, โฟร์แมน

จำนวน                     1 อัตรา

เงินเดือน        ตามโครงสร้างห้างฯและประสบการณ์

วุฒิการศึกษา               ปวส.หรือปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

คุณสมบัติ                     1.สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและ AutoCad ได้

2.สามารถใช้กล้องสำรวจ และทำ Survey ได้

รับสมัครทาง E-mail: khchankit@gmail.com

1.รูปถ่ายและเรซูเม่  จำนวน    1   ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน    1   ฉบับ

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน   จำนวน    1   ฉบับ

5. เอกสารรับรองการทำงาน / ผลงาน (ถ้ามี)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล khchankit@gmail.com

หจก.ขอนแก่นชาญกิจวิศวกรรม

336/11-12 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

pat-pirmsinthavee
โพสต์โดย
Pat Pirmsinthavee