ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง

ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง

ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างของบริษัท บาท / เดือน

Loadingคุณสมบัติ

– การศึกษาวุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีสาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็คอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– อายุไม่เกิน  50 ปี  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

– มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา อัธยาศัยดี สามารถติดต่อได้ง่าย และประสานงานได้ดี

– สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว

– มีทักษะด้านงานช่างเทคนิคและต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

– สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่

– หากมีประสบการณ์ด้านงานช่างซ่อมบำรุง หรืองานติดตั้ง จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

–  ทำงานที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน

– ตามโครงสร้างบริษัท

เวลาทำงาน

– วันทำงาน  6 วัน

– เวลาเข้างาน 08.30  –  17.30 น.

– หยุด 1 วัน ต่อสัปดาห์

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

สำนักงานตลาดรถไฟขอนแก่น (บริษัท จงดีแทร็กเตอร์ จำกัด)

ตลาดรถไฟขอนแก่น

ning1990
โพสต์โดย
ning1990