เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

รายละเอียดการสมัครงาน www.dlt.go.th.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 18000 บาท / เดือน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น

อัตราว่าง     1      อัตรา

ค่าตอบแทน     18,000   บาท

คุณสมบัติ  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายละเอียดการสมัครงาน www.dlt.go.th.

สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น

152 ม.3 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

atsadawut
โพสต์โดย
atsadawut