พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล joey_7607@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 11,500 บาท/เดือน บาท / ปี


รับสมัครตำแน่ง พนักงานธุรการ

เงินเดือน 11,500 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

1. มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office  และอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

3. มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

4. มีความรู้ความสามารถงานด้านธุรการ ระเบียบสารบรรณ บันทึกข้อมูล จัดพิมพ์เอกสาร จัดประชุม/อบรม/lสัมมนา จดบันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารได้เป็นอย่างดี

5. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับหน่วยงานภายในภายนอกได้ดี

6. มีมนุษยสัมพันธ์และการให้บริการที่ดี

7. หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร

ดาวน์โหลดใบสมัครตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล joey_7607@hotmail.com

สาขาวิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
joey-ppk
โพสต์โดย
Joey Ppk