เจ้าหน้าที่สัตวบาล

เจ้าหน้าที่สัตวบาล

เจ้าหน้าที่สัตวบาล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkc_cop@hotmail.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • เงินเดือน 11540 บาท ค่าตำแหน่ง 2000 บาท ค่าวิชาชีพ 2000 บาท รวม 15540 บาท บาท / ปี


เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่สัตวบาล ฟาร์มโคสาวทดแทน จำนวน  1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญตรี สาขาสัตวบาล ด้านการเลี้ยงโคนมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-22  สิงหาคม  2566  ในวันทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ  สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด  หรือสอบถามได้ที่ เบอร์  0804617344

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkc_cop@hotmail.co.th

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด
khomnom
โพสต์โดย
khomnom