ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์และการขาย

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์และการขาย

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์และการขาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล job.theactkk@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 22,000 บาท หรือ ขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ บาท / เดือน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์และการขาย

รายละเอียดงาน :

1.  ติดต่อประสานงาน นำเสนอบริการต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคอีสาน

2.  รับผิดชอบแผนการขาย นำเสนอ-ขายสินค้า- ให้คำปรึกษา เก็บข้อมูลลูกค้า

3.  จัดกิจกรรมสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการขาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.  ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี

2.  การศึกษา ปวส.ขึ้นไป

3.  มีประสบการณ์ การประสานงาน การขาย หรือ การจัดกิจกรรม 3 ปี ขึ้นไป

4.  ใช้โปรแกรม MS Office , และเครื่องมือด้านโซลเชียล FB , Line และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

5.  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคคลิกดี และมีทัศนะความคิดเชิงบวก

6.  มีทักษะการสื่อสาร และมีทักษะมุมมองการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

7.  กระตือรือร้น และมีวินัยการทำงานที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้งานและทำงานภายใต้แรงกดดันได้

8.  มีทักษะวางแผนการตลาดเบื้องต้นได้ดี

9.  ปฏิบัติงานนอกสถานที่/ต่างจังหวัด ได้

10.  ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

11.   สามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล job.theactkk@gmail.com

สถาบัน The Act ขอนแก่น