พนักงานทำความสะอาด

พนักงานทำความสะอาด

พนักงานทำความสะอาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล vitchaya@mekonginstitute.org

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loadingคุณสมบัติ

–  ไม่จำกัด

–  อายุตั้งแต่ 25-45 ปี

–  การศึกษาตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ เทียบเท่า

–  ประสบการณ์ทำงานตั่งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

–  มีความรับผิดชอบ,ทำงานเป็นทีม ขยัน และมีระเบียบวินัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. หน้าที่ความรับผิดชอบประจำวัน

1.1 บริเวณห้องทำงาน, ห้องน้ำ และทางเดินภายในอาคาร

1.1.1ปัดฝุ่นและทำความสะอาดพื้นและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้สำนักงาน เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ และตู้วางเอกสาร

1.1.2ทำความสะอาดพื้น

1.1.3ทำความสะอาดห้องครัว  อุปกรณ์รับประทานอาหาร

1.1.4จัดเก็บจานชาม ช้อนซ้อม แก้วน้ำ จากห้องทำงาน ของพนักงาน และ ห้องประชุมและล้างทำความสะอาด

1.1.5ทำความสะอาด กวาดและฆ่าเชื้อโรค ภายในห้องน้ำ, อ่างล้างมือ, โถชักโครก กระจก เซรามิก พื้น และกระดาษทิชชู่ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์  สิ้นเปลืองภายในห้องน้ำให้มีเพียงพอสำหรับการใช้งานตลอดเวลา

1.1.6การทำความสะอาดและกวาดขอบบันไดรอบนอก และพื้นอื่นๆ ที่เปิดให้เข้าถึงได้

1.1.7รดน้ำต้นไม้ ที่ใช้ตกแต่งภายในอาคาร

1.2    ห้องประชุม

1.2.1 จัดเตรียมห้องประชุม โต๊ะประชุม,เก้าอี้,เวที ให้อยู่สภาพ  สะอาด และพร้อมใช้งานเสมอ

1.2.2จัดเตรียมอุปกรณ์ และอาหารว่าง สำหรับ การประชุมตามคำร้องขอและจัดเก็บทำสะอาด ทุกครั้งหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ

1.2.3จัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการประชุม ตามร้องขอ และจัดเก็บทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ

1.3    ห้องพักชั้น 2 และ ชั้น3

1.3.1ปัดฝุ่น กวาด  เช็คถู ห้องพัก ทุกวันแม้วันที่ไม่มีแขกเข้าพัก

1.3.2เปลี่ยนผ้าปูที่นอน, ปลอกหมอน, ผ้าห่มนวม, ผ้าเช็คมือ, ผ้าเช็ดหน้า, ผ้าขนหนูและผ้าเช็ดเท้า ตามเวลาที่กำหนด เพื่อส่งให้บริษัทซักรีดต่อไป

1.3.3จัดเตรียมอาหารว่าง  ถาดผลไม้ น้ำดื่ม เติมแชมพู สบู่เหลวให้มีใช้ตลอดเวลา

1.3.4ทำความสะอาด กวาดและฆ่าเชื้อโรค ภายในห้องน้ำ, อ่างล้างหน้า, ชักโครก, กระจก, เซรามิก พื้น และกระดาษทิชชู่ ตรวจสอบวัตถุอุปกรณ์ สิ้นเปลืองภายในห้องน้ำว่า เพียงพอสำหรับการใช้งานหรือไม่

1.3.5ปิดสวิทไฟ ถอดปลั๊กไฟที่ไม่ได้ใช้งาน, ตรวจสอบ เครื่องไฟฟ้าและปิดสวิททำงานเมื่อไม่มีการใช้งาน

1.3.6เตรียมห้องพักให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

1.3.7ตรวจสอบทรัพย์สินอุปกรณ์ของสถาบันฯ ว่าอยู่ครบถ้วน หากมีรายการชำรุดเสียหายหรือหายไปให้ติดต่อ หัวหน้างาน หรือฟร้อนที่รีเซฟชั่นทันที

1.3.8ตรวจสอบสิ่งของที่ผู้เข้าพักลืมไว้ หากพบเห็นต้องรีบรายงานหัวหน้าและนำส่งรีเซฟชั่นทันที

1.3.9เมื่อรีเซฟชั่นแจ้งเช็คเอ้า ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยและสิ่งของในห้องและประสานงาน รายงานรีเซฟชั่นก่อนแขกเดินทางออกจากสถาบันฯ

2.  หน้าที่ความรับชอบประจำสัปดาห์

2.1  ปัดฝุ่นและทำความสะอาดของเครื่องใช้ทางเทคนิค (คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์, โทรทัศน์,เครื่องโทรสาร, เครื่องปริ้นเอกสาร)

2.2  การฆ่าเชื้อโรคของแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ

2.3  ปัดฝุ่นชั้นวางของเสร็จสิ้นทิ้งหมด และทำความสะอาดกระจกและประตู้

2.4   ทำความสะอาดตู้เย็น ชั้น 1 และชั้น 4

2.5   ปัดฝุ่นกรอบหน้าต่างทั้งหมด

2.6   ดูดฝุ่นของพื้นและพรม ในบริเวณที่เข้าถึงได้

3. หน้าที่ความรับผิดชอบประจำเดือน

3.1   ขัดพื้น บริเวณด้านหน้าอาคารเก่า

3.2   ขัด ล้าง มุ้งลวดทั้งหมด

3.3   ขัด ล้าง ระเบียงทั้งหมดทั้งตึกเก่าและตึกใหม่

3.4   ทำความสะอาดชั้นวางของ build in ที่อยู่บนที่สุง

3.5   ทำความสะอาดม่าน

3.6   ทำความสะอาดกระดานที่ใช้เขียน ในห้องประชุมด้วยน้ำยา

3.7    เช็คทำความสะอาด โต๊ะประชุมและเก้าอี้ห้องประชุม

4. หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมพิเศษของสถาบัน

4.1  สนับสนุนกิจกรรมในงานสำคัญของสถาบัน  ตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย

ชั่วโมงการทำงาน

วันทำงานจะกำหนดเป็น 2 ช่วงเวลา

–  ช่วงเวลาที่ 1 เริ่มทำงานตั้งแต่ 07.30 น. ของทุกวัน มีเวลาพักกลางวัน 1 ชม. สิ้นสุดเวลาปฎิบัติหน้าที่เวลา 16.30 น.

–  ช่วงเวลาที่2 เริ่มทำงานตั้งแต่ 09.30 น. ของทุกวัน มีเวลาพักกลางวัน 1 ชม. สิ้นสุดเวลาปฎิบัติหน้าที่ เวลา 18.00 น.

หลังจากเวลาปฎิบัติงานปกติ จะคิดเป็นการทำงานล่วงเวลา และการทำงานเป็นช่วงเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม โดยจะไม่เกิน 8 ชม. ทำงานต่อวัน

วันหยุด

–  ทำงาน 6 วัน ใน 1 สัปดาห์ (วันและเวลาการทำงานอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่จำเป็น ซึ่งจะมีการแจ้งอย่างเป็นทางการเป็นครั้งๆไป)

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์

–  ค่าตอบแทนคิดเป็นรายวัน วันละ 367 บาท (สามร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)

–  มีวันหยุดผ่อน 1 วัน ใน 1 สัปดาห์

–  วันลาพักผ่อน ประจำปี 10 วันต่อปี

–  ลาป่วยได้ไม่เกิน 30 วัน ต่อปี

–  ประกันสังคม ตามกฎหมายแรงงาน

–  ชุดพนักงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล vitchaya@mekonginstitute.org

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนน มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Ranittha Matapat
โพสต์โดย
Ranittha Matapat