พนักงานทำความสะอาด

พนักงานทำความสะอาด

พนักงานทำความสะอาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล vitchaya@mekonginstitute.org

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loadingขอบเขตของงาน  (Term of Reference )

ตำแหน่ง          พนักงานทำความสะอาด

แผนก/ฝ่าย     บริหาร / งานบริหารทั่วไป

ความเป็นมา

งานทำความสะอาดอาคาร สถานที่ทั้งสถานทั้งภายในและภายนอก  อาคารสถาบันฯ ลุ่มน้ำโขงถือเป็นงานที่สำคัญและจะต้องมีผู้รับผิดชอบโดยตรง  การจ้างพนักงานรายวัน  ปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับสถาบัน มากกว่า การจัดจ้างโดยผ่านบริษัทนายหน้า

วัตถุประสงค์

–       การจัดจ้างพนักงานรายวันเพื่อปฎิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด  จะทำให้สถาบัน ประหยัดค่าใช้จ่าย เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดจ้างผ่านบริษัทนายหน้า

–      สะดวกต่อการควบคุมประสิทธิภาพของงาน คุณภาพของงานรวมถึงการปฎิบัติหน้าของพนักงานทำความสะอาด

–      เพื่อให้รายงาน โดยตรง ถึงผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ โดยตรง

–      การจัดจ้างพนักงานรายวันจะสามารถ กำหนดเวลาของการทำงานเป็น 2 ช่วงเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมสถาบัน

คุณสมบัติ

–      ไม่จำกัด

–      อายุตั้งแต่ 25-45 ปี

–      การศึกษาตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ เทียบเท่า

–      ประสบการณ์ทำงานตั่งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

–      มีความรับผิดชอบ,ทำงานเป็นทีม ขยัน และมีระเบียบวินัย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. หน้าที่ความรับผิดชอบประจำวัน

1.1 บริเวณห้องทำงาน, ห้องน้ำ และทางเดินภายในอาคาร

1.1.1 ปัดฝุ่นและทำความสะอาดพื้นและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้สำนักงาน เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ และตู้วางเอกสาร

1.1.2 ทำความสะอาดพื้น

1.1.3 ทำความสะอาดห้องครัว  อุปกรณ์รับประทานอาหาร

1.1.4 จัดเก็บจานชาม ช้อนซ้อม แก้วน้ำ จากห้องทำงาน ของพนักงาน และ ห้องประชุมและล้างทำความสะอาด

1.1.5 ทำความสะอาด กวาดและฆ่าเชื้อโรค ภายในห้องน้ำ, อ่างล้างมือ, โถชักโครก กระจก เซรามิก พื้น และกระดาษทิชชู่ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์  สิ้นเปลืองภายในห้องน้ำให้มีเพียงพอสำหรับการใช้งานตลอดเวลา

1.1.6 การทำความสะอาดและกวาดขอบบันไดรอบนอก และพื้นอื่นๆ ที่เปิดให้เข้าถึงได้

1.1.7 รดน้ำต้นไม้ ที่ใช้ตกแต่งภายในอาคาร

1.2 ห้องประชุม

1.2.1 จัดเตรียมห้องประชุม โต๊ะประชุม,เก้าอี้,เวที ให้อยู่สภาพ  สะอาด และพร้อมใช้งานเสมอ

1.2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ และอาหารว่าง สำหรับ การประชุมตามคำร้องขอและจัดเก็บทำสะอาด ทุกครั้งหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ

1.2.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการประชุม ตามร้องขอ และจัดเก็บทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ

1.3 ห้องพักชั้น 2 และ ชั้น3

1.3.1 ปัดฝุ่น กวาด  เช็คถู ห้องพัก ทุกวันแม้วันที่ไม่มีแขกเข้าพัก

1.3.2 เปลี่ยนผ้าปูที่นอน, ปลอกหมอน , ผ้าห่มนวม, ผ้าเช็คมือ , ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าขนหนูและผ้าเช็ดเท้า ตามเวลาที่กำหนด เพื่อส่งให้บริษัทซักรีดต่อไป

1.3.3 จัดเตรียมอาหารว่าง  ถาดผลไม้ น้ำดื่ม เติมแชมพู สบู่เหลวให้มีใช้ตลอดเวลา

1.3.4 ทำความสะอาด กวาดและฆ่าเชื้อโรค ภายในห้องน้ำ, อ่างล้างหน้า, ชักโครก, กระจก, เซรามิก พื้น และกระดาษทิชชู่ ตรวจสอบวัตถุอุปกรณ์ สิ้นเปลืองภายในห้องน้ำว่า เพียงพอสำหรับการใช้งานหรือไม่

1.3.5 ปิดสวิทไฟ ถอดปลั๊กไฟที่ไม่ได้ใช้งาน, ตรวจสอบ เครื่องไฟฟ้าและปิดสวิททำงานเมื่อไม่มีการใช้งาน

1.3.6 เตรียมห้องพักให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

1.3.7 ตรวจสอบทรัพย์สินอุปกรณ์ของสถาบันฯ ว่าอยู่ครบถ้วน หากมีรายการชำรุดเสียหายหรือหายไปให้ติดต่อ หัวหน้างาน หรือฟร้อนที่รีเซฟชั่นทันที

1.3.8 ตรวจสอบสิ่งของที่ผู้เข้าพักลืมไว้ หากพบเห็นต้องรีบรายงานหัวหน้าและนำส่งรีเซฟชั่นทันที

1.3.9 เมื่อรีเซฟชั่นแจ้งเช็คเอ้า ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยและสิ่งของในห้องและประสานงาน รายงานรีเซฟชั่นก่อนแขกเดินทางออกจากสถาบันฯ

 

2. หน้าที่ความรับชอบประจำสัปดาห์

2.1 ปัดฝุ่นและทำความสะอาดของเครื่องใช้ทางเทคนิค (คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์, โทรทัศน์,เครื่องโทรสาร, เครื่องปริ้นเอกสาร)

2.2 การฆ่าเชื้อโรคของแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ

2.3 ปัดฝุ่นชั้นวางของเสร็จสิ้นทิ้งหมด และทำความสะอาดกระจกและประตู้

2.4 ทำความสะอาดตู้เย็น ชั้น 1 และชั้น 4

2.5 ปัดฝุ่นกรอบหน้าต่างทั้งหมด

2.6 ดูดฝุ่นของพื้นและพรม ในบริเวณที่เข้าถึงได้

3. หน้าที่ความรับผิดชอบประจำเดือน

3.1 ขัดพื้น บริเวณด้านหน้าอาคารเก่า

3.2 ขัด ล้าง มุ้งลวดทั้งหมด

3.3 ขัด ล้าง ระเบียงทั้งหมดทั้งตึกเก่าและตึกใหม่

3.4 ทำความสะอาดชั้นวางของ build in ที่อยู่บนที่สุง

3.5 ทำความสะอาดม่าน

3.6 ทำความสะอาดกระดานที่ใช้เขียน ในห้องประชุมด้วยน้ำยา

3.7 เช็คทำความสะอาด โต๊ะประชุมและเก้าอี้ห้องประชุม

4. หน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมพิเศษของสถาบัน

4.1 สนับสนุนกิจกรรมในงานสำคัญของสถาบัน  ตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย ชั่วโมงการทำงาน

วันทำงานจะกำหนดเป็น 2 ช่วงเวลา

– ช่วงเวลาที่ 1 เริ่มทำงานตั้งแต่ 07.30 น. ของทุกวัน มีเวลาพักกลางวัน 1 ชม. สิ้นสุดเวลาปฎิบัติหน้าที่เวลา 16.30 น.

– ช่วงเวลาที่2 เริ่มทำงานตั้งแต่ 09.30 น. ของทุกวัน มีเวลาพักกลางวัน 1 ชม. สิ้นสุดเวลาปฎิบัติหน้าที่ เวลา 18.00 น.

หลังจากเวลาปฎิบัติงานปกติ จะคิดเป็นการทำงานล่วงเวลา และการทำงานเป็นช่วงเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม โดยจะไม่เกิน 8 ชม. ทำงานต่อวัน

วันหยุด

– ทำงาน 6 วัน ใน 1 สัปดาห์ (วันและเวลาการทำงานอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่จำเป็น ซึ่งจะมีการแจ้งอย่างเป็นทางการเป็นครั้งๆไป)

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์

– ค่าตอบแทนคิดเป็นรายวัน วันละ 367 บาท (สามร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)

– มีวันหยุดผ่อน 1 วัน ใน 1 สัปดาห์

– วันลาพักผ่อน ประจำปี 10 วันต่อปี

– ลาป่วยได้ไม่เกิน 30 วัน ต่อปี

– ประกันสังคม ตามกฎหมายแรงงาน

– ชุดพนักงาน

การประเมินคุณภาพ

– การประเมินผล  จะทำทุกๆ 6 เดือน ตามมาตรฐานของ สถาบัน

– ผู้บังคับบัญชา สามารถประเมินคุณภาพของการปฎิบัติหน้าที่ได้ทุกเมื่อ

ส่งประวัติทางอีเมล vitchaya@mekonginstitute.org หรือ สมัครด้วยตนเองที่สถาบันความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง 123 ถ. มิตรภาพ ตำบล ศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ติดต่อ 043202411

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล vitchaya@mekonginstitute.org

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
T K
โพสต์โดย
T K