พนักงานบริหารงานทั่วไป

พนักงานบริหารงานทั่วไป

พนักงานบริหารงานทั่วไป

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jittthi@kku.ac.th

 • พนักงานประจำ
 • ขอนแก่น
 • 18000 บาท / เดือน

Loading

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

  1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1655/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน
  2. หากเป็นชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
  3. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
  4. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานปกติ รวมทั้งวันเสาร์ และวันอาทิตย์
  5. มีสุขภาพแข็งเรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี
  6. หากมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานวิจัยคลินิก (โปรดยื่นเอกสารแนบ)
  7. หากมีความรู้ทั่วไปความเข้าใจและได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการทำงานวิจัยทางคลินิกได้ ตามหลัก Good Clinical Practice (GCP) (โปรดยื่นเอกสารแนบ)

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ หรือทาง E-mail: jittthi@kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่  31  มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ภายในวันที่  2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ทางเว็บไซต์ https://acrokku.com/

วิธีการคัดเลือก

สัมภาษณ์ 100 คะแนน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jittthi@kku.ac.th

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

AcroKKU
โพสต์โดย
AcroKKU