เภสัชกรวิจัย

เภสัชกรวิจัย

เภสัชกรวิจัย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jittthi@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 25000 บาท รวมถึงมีค่าวิชาชีพ เงินเวร และค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายรายเดือน บาท / เดือน

Loading

เจ้าหน้าที่ธุรการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ประเภทภารกิจเฉพาะกิจ ตำแหน่งเภสัชกรวิจัย สังกัดสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,000.00 บาท รวมถึงมีค่าตอบแทนพิเศษ เช่น ค่าวิชาชีพ เงินเวร ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายรายเดือน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มกราคม 2567

สามารถส่งใบสมัครได้ที่ jittthi@kku.ac.th

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 043-366566 (ในวันและเวลาราชการ)

https://acrokku.com/wp-content/uploads/2023/12/Acro001.pdf

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jittthi@kku.ac.th

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

AcroKKU
โพสต์โดย
AcroKKU