สถาปนิกขาย / เจ้าหน้าที่ขาย

สถาปนิกขาย / เจ้าหน้าที่ขาย

สถาปนิกขาย / เจ้าหน้าที่ขาย

รายละเอียดการสมัครงาน www.pd.co.th.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / ปี

Loadingศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาขอนแก่น รับสมัครเพื่อนร่วมงาน

ลักษณะงาน
– ต้อนรับและให้คำปรึกษาลูกค้า
– เสนอและปิดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
– ประสานงานกับลูกค้าระหว่างการก่อสร้างและหลังส่งมอบบ้าน
– ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร

คุณสมบัติ
– เพศชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ
– วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง / สถาปัตยกรรม / วิศวกรรม และสาขาอื่นๆ
– บุคลิกภาพดีมีความกระตือรือร้นและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
– มีทักษะการเจรจาและสามารถไปพบปะลูกค้าได้
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ดี
หากมีประสบการณ์ด้านงานขายบ้านและอสังหาริมทรัพย์มาก่อน / มีพาหนะและใบขับขี่รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ
-โบนัส
-ค่าตอบแทนจากการขาย
-ฝึกอบรมตามตำแหน่ง
-ท่องเที่ยวประจำปี
-ประกันสังคม
-เงินช่วยเหลือ กรณีสมรส
-ปรับเงินเดือนทุกปี
-พักร้อน
-สัมนาประจำปี
-ค่าน้ำมันในการเดินทาง
-ค่าสึกหรอ

ส่งใบสมัครมาที่ imonishisu@gmail.com,niran@pd.co.th

รายละเอียดการสมัครงาน www.pd.co.th.

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์

485/9 หมู่ที่ 9 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

poy-mp
โพสต์โดย
Poy MP