เจ้าหน้าที่เขียนแบบโครงสร้าง

เจ้าหน้าที่เขียนแบบโครงสร้าง

เจ้าหน้าที่เขียนแบบโครงสร้าง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล fm.maleerat@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นลักษณะงาน

– จัดทำแบบ Drawing, Shop Drawing เพื่องานก่อสร้าง

– ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

-สามารถใช้โปรแกรม autocad ,revit ได้

ใช้โปรแกรม revit ได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

-ประสบการณ์ 0-3 ปี

– มีความรู้พื้นฐาน ด้านการเขียนแบบอย่างถูกต้อง

– มีความรับผิดชอบกับงานได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี โยธา – ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

: กรุงเทพมหานคร

: ขอนแก่น

: นครราชสีมา

สนใจติดต่อหรือส่ง resume ได้ที่ fm.maleerat@gmail.com, dc.chayapon@gmail.com,dc.srisuda@gmail.com, dc.songdej@gmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล fm.maleerat@gmail.com

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์

485/9 หมู่ที่ 9 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

poy-mp
โพสต์โดย
Poy MP