เจ้าหน้าที่เขียนแบบสถาปัตยกรรม

เจ้าหน้าที่เขียนแบบสถาปัตยกรรม

เจ้าหน้าที่เขียนแบบสถาปัตยกรรม

รายละเอียดการสมัครงาน www.pd.co.th.ลักษณะงาน
1. จัดทำแบบ Drawing ,Shop drawing เพื่องานก่อสร้าง
2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
– วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. สถาปัตยกรรม-ก่อสร้าง,ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– เพศ ชาย-หญิง
– อายุ 20-35 ปี
– ประสบการณ์ 0-3 ปี
– สามารถใช้โปรแกรม Auto cad,Revit ได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้พื้นฐาน ด้านการเขียนแบบและเข้าใจในงานแบบสถาปัตย์และวิศวกรรมอย่างถูกต้อง
หากมีประสบการณ์ใช้งานโปรแกรม และมีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดการสมัครงาน www.pd.co.th.

ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์
poy-mp
โพสต์โดย
Poy MP