เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล natsumon.ko@kice-center.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

Sales Executive

คุณสมบัติ :

•อายุ  25 ปี ขึ้นไป
•การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•เพศชาย/หญิง
•มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างน้อย  1-2 ปี
•มีความรู้ความเข้าใจ การจัดการ แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจน Software และ Hardware ขององค์กร
•มีความรู้ความเข้าใจ  การใช้งานอุปกรณ์ IT การใช้งานอินเตอร์เน็ต การติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่างๆ
•สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี , มีใจรับในงานบริการ
•หากมีประสบการณ์งานด้านโรงแรม หรือศูนย์ประชุมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1. ประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุ
3. ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน (100,000 บ./ปี) และครอบครัว (20,000 บ./ปี)
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. ชุดยูนิฟอร์ม
6. ฝึกอบรมและพัฒนา
7. ศึกษาดูงาน
8. กิจกรรมงานปีใหม่และงานกีฬา
9. ทุนการศึกษาบุตร
10. พักร้อนประจำปี 9-15  วัน
11. โบนัส
12. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคาร อาคารสงเคราะห์ / ธนาคารออมสิน

สามารถติดต่อได้ที่ :
043-079999 ต่อ 1010 หรือ 064-6498879 (คุณอันอัน)
Email : natsumon.ko@kice-center.com

สนใจสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณอันอัน  โทร. 043-079999 ต่อ 1010,1043  หรือ  โทร.064-6498879

Email :  natsumon.ko@kice-center.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล natsumon.ko@kice-center.com

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น

222 หมู่ 12 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

HR KICE
โพสต์โดย
HR KICE