ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล natsumon.ko@kice-center.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

Sales Executive

คุณสมบัติ :

•อายุ  30 ปี ขึ้นไป
•การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•เพศชาย/หญิง
•มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างน้อย  7 ปี
•มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Database MS-SQL, Network, Big data และ Server เป็นอย่างดี
•มีความรู้ความเข้าใจงานด้าน IT Infrastructure, ERP-NAV และ IT Service เป็นอย่างดี
•มีบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำ มีแนวคิดเชิงระบบ (Systematic)
•สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี, มีทักษะในการบริหารจัดการ
•หากมีประสบการณ์งานด้านโรงแรม หรือศูนย์ประชุมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณเอ็กซ์ โทร. 043-079999 ต่อ 1020,1043  หรือ คุณอันอัน โทร.064-6498879

Email : somchatree@kice-center.com , natsumon.ko@kice-center.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล natsumon.ko@kice-center.com

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น

222 หมู่ 12 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

HR KICE
โพสต์โดย
HR KICE