พนักงานสจ๊วต(พนักงานล้างจาน)โรงเเรม จำนวน 1 ตำแหน่ง,พนักงานบริการที่ห้องอาหาร 1 ตำแหน่ง

พนักงานสจ๊วต(พนักงานล้างจาน)โรงเเรม จำนวน 1 ตำแหน่ง,พนักงานบริการที่ห้องอาหาร 1 ตำแหน่ง

พนักงานสจ๊วต(พนักงานล้างจาน)โรงเเรม จำนวน 1 ตำแหน่ง,พนักงานบริการที่ห้องอาหาร 1 ตำแหน่ง

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / ปี
  • ปิดรับสมัครแล้ว
พนักงานสจ๊วต(พนักงานล้างจาน)โรงเเรม จำนวน 1 ตำแหน่ง,พนักงานบริการที่ห้องอาหาร 1 ตำแหน่ง

พนักงานสจ๊วต(พนักงานล้างจาน)โรงเเรม จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (การศึกษาภาคบังคับ) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– มีความอดทน อดกลั้นสูง ใจเย็น รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
– สุขภาพแข็งแรง
– มีความรับผิดชอบในหน้าที่ตนเอง
– มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น ทำงานเป็นกะได้

พนักงานบริการที่ห้องอาหาร 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
2. สำเร็จระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
3. หากมีประสบการณ์การทำงานในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีอายุ 18 ปีขึ้นไปไม่เกิน 30 ปี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน อดกลั้นสูง ใจเย็น
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน อดกลั้นสูง ใจเย็น
6. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ตนเอง

ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
baya
โพสต์โดย
baya