พนักงานคลังสินค้าและพัสดุ (Store Officer)

พนักงานคลังสินค้าและพัสดุ (Store Officer)

พนักงานคลังสินค้าและพัสดุ (Store Officer)

รายละเอียดการสมัครงาน kku.ac.th.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างองค์กร บาท / ปี

พนักงานขับรถและยกกระเป๋า จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2. มีประสบการณ์ในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า  1  ปี

รายละเอียดการสมัครงาน kku.ac.th.

ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม (บายาสิตา@KKU) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริหารห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา บริการ อาหารและเครื่องดื่ม

--84
โพสต์โดย
ทิชา กะ ทิชา