พนักงานจัดซื้อ

พนักงานจัดซื้อ

พนักงานจัดซื้อ

รายละเอียดการสมัครงาน kku.ac.th.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างองค์กร บาท / เดือน

Loading

พนักงานขับรถและยกกระเป๋า จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. อายุไม่เกิน 45 ปี

2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้

3. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. มีความรู้เกี่ยวกับการทำเอกสารตามระเบียบพัสดุในภาครัฐ

5. สามารถขับรถยนต์ เกี่ยร์ธรรมดา และมีใบขับขี่

รายละเอียดการสมัครงาน kku.ac.th.

ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม (บายาสิตา@KKU) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริหารห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา บริการ อาหารและเครื่องดื่ม

--84
โพสต์โดย
ทิชา กะ ทิชา