พนักงานขับรถและยกกระเป๋า จำนวน 2 ตำแหน่ง

พนักงานขับรถและยกกระเป๋า จำนวน 2 ตำแหน่ง

พนักงานขับรถและยกกระเป๋า จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดการสมัครงาน kku.ac.th.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างองค์กร บาท / ปี

พนักงานขับรถและยกกระเป๋า จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. อายุ 18 – 35 ปี

2. วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป

3. ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

4. เป็นคนตรงต่อเวลา

5. สามารถทำงานเป็นกะได้

6. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

รายละเอียดการสมัครงาน kku.ac.th.

ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม (บายาสิตา@KKU) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริหารห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา บริการ อาหารและเครื่องดื่ม

--84
โพสต์โดย
ทิชา กะ ทิชา