ครูประชาสัมพันธ์

ครูประชาสัมพันธ์

ครูประชาสัมพันธ์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jeed_kumonkku@live.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ตามโครงสร้างองค์กร บาท / ปี


คุณสมบัติ

– วุฒิการศึกษา ปวช ปวส ป.ตรี

– อายุ 25-45 ปี

– สามารถปฏิบัติ งาน ในวันและเวลา ดังนี้

จันทร์  เวลา 13.00 -19.00 น.

อังคาร – ศุกร์ เวลา 10.00-19.30 น.

เสาร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.

ความสามารถที่จำเป็น

– มีทักษะการสื่อสาร (สื่อสารกับเด็กได้ กับผู้ใหญ่ได้)

– มีสัมมาคารวะ

– ใช้ Social media ได้

– ชอบเรียนรู้ กระตือรือร้น พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

– มีความน่าเชื่อถือ (แต่งกายดี, บุคลิกดี)

– สัญญาการทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมาสมัคร

– สำเนาบัตรประชาชน

– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

– สำเนาวุฒิการศึกษา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jeed_kumonkku@live.com

ศูนย์คุมอง มข.

โรงเรียนสอนพิเศษ