ผู้ช่วยตรวจการบ้าน , ครูผู้ช่วยสอนเด็กเล็ก

ผู้ช่วยตรวจการบ้าน , ครูผู้ช่วยสอนเด็กเล็ก

ผู้ช่วยตรวจการบ้าน , ครูผู้ช่วยสอนเด็กเล็ก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jeed_kumonkku@live.com

  • งานพาร์ทไทม์
  • Anywhere

Loadingเอกสารประกอบการสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น.

ที่ศูนย์คุมอง คอมเพลกซ์ มข. ชั้น 2

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาวุฒิการศึกษา

– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jeed_kumonkku@live.com

ศูนย์คุมอง (คอมเพลกซ์) มข.

โรงเรียนสอนพิเศษ

kumoncomplexKKU
โพสต์โดย
kumoncomplexKKU