ครูประชาสัมพันธ์

ครูประชาสัมพันธ์

ครูประชาสัมพันธ์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jeed_kumonkku@live.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loadingคุณสมบัตที่ต้องการ

– บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว ว่องไว กระตือรือร้น

– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

– มีทักษะการพู การฟัง การสื่อสารที่ดี

– ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์

– สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Microsoft office (Excel, Word, Power point) Photoshop

– ใช้ social media ได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น Facebook Instragram Tiktok

– ทำงานเป็นทีมได้ มีน้ำใจ ซื่อสัตย์

 

วันและเวลาทำงาน

– วันจันทร์ เวลา 13.00 – 19.00 น.

– วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 10.00-19.30 น.

– วันเสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.

เอกสารที่ประกอบการสมัคร

– สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

– สำเนา transcript 1 ใบ

– รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jeed_kumonkku@live.com

ศูนย์คุมอง (คอมเพลกซ์) มข.

โรงเรียนสอนพิเศษ

kumoncomplexKKU
โพสต์โดย
kumoncomplexKKU