ครูผู้ช่วยสอนเด็กเล็ก

ครูผู้ช่วยสอนเด็กเล็ก

ครูผู้ช่วยสอนเด็กเล็ก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jeed_kumonkku@live.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น


  1. เอกสารประกอบการสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น.

ที่ศูนย์คุมอง คอมเพลกซ์ มข. ชั้น 2

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาวุฒิการศึกษา

– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jeed_kumonkku@live.com

ศูนย์คุมอง (คอมเพลกซ์) มข.

โรงเรียนสอนพิเศษ