เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jeed_kumonkku@live.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ตามโครงสร้างองค์กร บาท / ปี


คุณสมบัติ

– การศึกษา ปวช. หรือ ปวส.

– อายุ 20 ปี ขึ้นไป

สามารถทำงานในวันและเวลาดังต่อไปนี้

จันทร์  เวลา 13.00-19.00 น.

อังคาร-ศุกร์  เวลา 10.00-19.30 น.

เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.

– สามารถทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

-มีความรับผิดชอบ

-ตรงต่อเวลา

-เรียนรู้เร็ว

-กระตือรือร้น

เอกสารสมัครงาน

-สำเนาบัตรประชาชน

-รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ( ไม่เกิน 6 เดือน)

-สำเนาวุฒิการศึกษา เช่น transcript หรือ ใบจบการศึกษา

 

 

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jeed_kumonkku@live.com

ศูนย์คุมองขอนแก่น มข.

โรงเรียนสอนพิเศษ