ครูสาขาช่างกลโรงงาน จำนวน 2 อัตรา

ครูสาขาช่างกลโรงงาน จำนวน 2 อัตรา

ครูสาขาช่างกลโรงงาน จำนวน 2 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ppyplus@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

ครูเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูสาขาช่างกลโรงงาน จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และสามารถแนะแนวได้
3.มีใจรักในงานสอน และมีคุณลักษณะที่เหมาะแก่การเป็นครู
4.มีบุคลิกภาพ-มนุษยสัมพันธ์ที่ดี “ทำงานเป็นทีมได้”
5.มีความคล่องตัวในการทำงานสูง สามารถทำงานได้ตามที่วิทยาลัยมอบหมาย
6.หากมีใบประกอบวิชาชีพครู  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

>>ขอบเขตหน้าที่ของงาน<<

1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนสาขาช่างกลโรงงาน
2.แนะแนวการศึกษา
3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ 087-9486734  หรือ E-mail:ppyplus@gmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ppyplus@gmail.com

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ

เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ

Phongpin Yo
โพสต์โดย
Phongpin Yo