ครูสาขาการบัญชี จำนวน 2 อัตรา

ครูสาขาการบัญชี จำนวน 2 อัตรา

ครูสาขาการบัญชี จำนวน 2 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ppyplus@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ครูเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูสาขาการบัญชี  จำนวน 2อัตรา

   >>ขอบเขตหน้าที่ของงาน<<

1. รับผิดชอบงานสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย

2. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและ มีการวัดผลและประเมินผล ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
3. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียน นักศึกษา

5. แนะแนวการศึกษาต่อ รวมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการบัญชี
  2. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และสามารถแนะแนวได้
  3. มีใจรักในงานสอน และมีคุณลักษณะที่เหมาะแก่การเป็นครู
  4. มีบุคลิกภาพ-มนุษยสัมพันธ์ที่ดี “ทำงานเป็นทีมได้”
  5. มีความคล่องตัวในการทำงานสูง สามารถทำงานได้ตามที่วิทยาลัยมอบหมาย
  6. หากมีใบประกอบวิชาชีพครู และมีความคล่องตัวในการจัดทำระบบเอกสารทางทวิภาคี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ 087-9486734  หรือ E-mail:[email protected]

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ppyplus@gmail.com

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ

เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ

Phongpin Yo
โพสต์โดย
Phongpin Yo