ครูประจำสาขาการโรงแรม, ครูภาษาอังกฤษ

ครูประจำสาขาการโรงแรม, ครูภาษาอังกฤษ

ครูประจำสาขาการโรงแรม, ครูภาษาอังกฤษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล gtech2559@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
ครูประจำสาขาการโรงแรม, ครูภาษาอังกฤษ

หลักฐานการสมัคร

1. TRANSCRIPT หรือ ใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ใบปริญญาบัตร)

2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ มีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล gtech2559@gmail.com

วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค)

57 ม.4 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

kawinchittha-khamtabnam
โพสต์โดย
Kawinchittha Khamtabnam