ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาการตลาด และ สาขาบัญชี

ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาการตลาด และ สาขาบัญชี

ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาการตลาด และ สาขาบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ariya@kuva.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างสถานศึกษา บาท / ปี
ครูผู้สอนสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาการตลาด และ สาขาบัญชี

ครู สาขาช่างยนต์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล

ครู สาขาคอมพิวเตอ์ ครุศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาคอมพิวเตอร์

ครู สาขาการตลาด Digital Marketng

ติดต่อสอบถาม คุณอาริยา 081-262-5498 ส่ง resume : ariya@kuva.ac.th

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ariya@kuva.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 0812625498

วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 0812625498

ariya
โพสต์โดย
ariya