ครูการตลาด,ครูบัญชี

ครูการตลาด,ครูบัญชี

ครูการตลาด,ครูบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ktechcollegekhonkaen@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ครูช่างยนต์

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
2. มีใบประกอบวิชาชีพ(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. สามารถขับรถยนต์ได้(มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีทัศนคติที่ดี มีใจเปิดกว้าง และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. มีความละเอียด รอบคอบ และมีความอดทนสูง
6. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
7. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

สวัดิการ
1. มีหอพักวิทยาลัยให้พักฟรี
2. งานเลี้ยงประจำปี
3. สวัสดิการสะสมกองทุน 3%

วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัย ห้องธุรการ2 เปิดทำการ อาทิตย์-พฤหัส เวลา 08.00-16.00 น.
2. ส่ง Resume ที่ E-Mail: ktechcollegekhonkaen@gmail.com กรุณาแนบใบประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ktechcollegekhonkaen@gmail.com

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น (เค-เทค)

สอนในระดับ ปวช, ปวส.