พนักงานนวดแผนไทย

พนักงานนวดแผนไทย

พนักงานนวดแผนไทย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jaturon@scphkk.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานนวดแผนไทย

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างประเภทแบ่งรายรับ ตำแหน่งพนักงานนวดแผนไทย จำนวน ๕  อัตรา

โดยมีค่าตอบแทน ในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าบริการ และไม่มีค่าตอบแทนอื่น

– มีอายุตั้งแต่ 20 – 60 ปี

– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือสามารถอ่านออกเขียนได้

– ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง ของกระทรวงสาธารณสุข หรือ

– ผ่านการอบรมหลักสูรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ของกระทรวงสาธารณสุข

– มีประสบการณ์ด้านนวดแผนไทย

ผู้ประสงค์สมัครขอยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงพฤหัสที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น.– ๑๖.๐๐ น.) ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๕๐ บาท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.scphkk.ac.th/

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jaturon@scphkk.ac.th

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
วสส.ขอนแก่น
โพสต์โดย
วสส.ขอนแก่น