พนักงานทำความสะอาด

พนักงานทำความสะอาด

พนักงานทำความสะอาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jaturon@scphkk.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 9000 บาท / เดือน
พนักงานทำความสะอาด

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกประเภทเหมาบริการ

– ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

– อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– มีสัญชาติไทย

– มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า

– เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย บุคลิกเหมาะสม แต่งกายสะอาด และสุภาพ หรือ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม :  https://www.scphkk.ac.th/

**** ผู้ประสงค์สมัครขอยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารและยุทธศาสตร์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น.– 16.00 น.) ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 50 บาท 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jaturon@scphkk.ac.th

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
วสส.ขอนแก่น
โพสต์โดย
วสส.ขอนแก่น