แคชเชียร์ 1 ตำแหน่ง

แคชเชียร์ 1 ตำแหน่ง

แคชเชียร์ 1 ตำแหน่ง

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

แคชเชียร์ 1 ตำแหน่ง

1.เพศหญิง

2.วุฒิการศึกษา ม.3

เป็นร้านขายชุดข้าราชการ ทุกหน่วยงาน

ร้านแมมมอธกรุ๊ป ตลาดประตูน้ำขอนแก่น