ช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์

ช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์

ช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pumsirinporn@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere


เพศชาย อายุ 22-28 ปี                                                                                                                                          วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.                                                                                                                                         รายได้ วันละ 450 บาท                                                                                                                          หรือ นักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษ ช่วงปิดภาคเรียน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pumsirinporn@gmail.com

ร้านเสียงศิลป์วิทยุ

328-330 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000