ช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์

ช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์

ช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pumsirinporn@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loadingวุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.  ไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิกส์                                                                                                    อายุ  20-28 ปี                                                                                                                                                      รายได้ วันละ 450 บาท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pumsirinporn@gmail.com

ร้านเสียงศิลป์วิทยุ

328-330 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000