ช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์

ช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์

ช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pumsirinporn@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loadingเพศชาย  อายุ  20-28 ปี                                                                                                                                      วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส.                                                                                                                                    รายได้ วันละ 450 บาท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pumsirinporn@gmail.com

ร้านเสียงศิลป์วิทยุ

328-330 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000