พนักงงานขาย

พนักงงานขาย

พนักงงานขาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล gassarin2539@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 350 บาท / วัน


 

เปิดรับสมัครพนักงานประจำ

#ร้านปลาหมึกย่าง #สาขาเซนทรัลขอนแก่นชั้นG

รับสมัครพนักงานขาย ชาย/หญิง

รายละเอียดงาน

1.ขายปลาหมึกย่าง

2.มีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มปฏิบัติจริง

3.เวลาทำงานตั้งแต่เวลาห้างเปิด-ห้างปิด จันทร์-ศุกร์ เวลา10.30 -21.00 น. เสาร์-อาทิตย์และวันหยุกนักขัตฤกษ์ เวลา10.00 -21.30 น.

คุณสมบัติ

1) ชาย หญิง อายุ 18-30 ปี

2) วุฒิ ปวช., ม.6 ขึ้นไป

3) มีหน้าที่รับผิดชอบในงานที่ทำ

4) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบสูง

5) สามารถทำงานในเวลาที่ร้านกำหนดได้

6) มีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการ

พิจารณาเป็นพิเศษ

7) มีไหวพริบ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

8) มีประสบการณ์ในการขาย**

วิธีการสมัครงาน

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0610296744

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล gassarin2539@gmail.com

ร้านปลาหมึกย่าง
Ket
โพสต์โดย
Ket