อาจารย์ประจำ (สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์)

อาจารย์ประจำ (สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์)

อาจารย์ประจำ (สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล poonyarat.kl@spu.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
อาจารย์ประจำ (สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์)

คุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้

1. คุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ด้านนิเทศศาสตร์ ดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์ วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ถ่ายทำและตัดต่อ
เป็นผู้มีความรู้ในด้านต่อไปนี้
-ความรู้และทักษะเทคโนโลยี ด้านการผลิตสื่อ ถ่ายทำและตัดต่อ คอมพิวเตอร์กราฟิก เทคนิคพิเศษ สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต และโปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
2. ไม่จำกัดเพศ
3. อายุไม่เกิน 45 ปี
4. รักในงานสอน มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นผู้ให้คำปรึกษา ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีทัศนคติที่ดี
5. มีผลงานวิชาการหรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว (พิจารณาเป็นพิเศษ)
6. มีคะแนนสอบ ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน
– TOEIC : 550 คะแนนขึ้นไป

สวัสดิการ
-วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย
-ประกันสังคม
-ประกันสุขภาพ
-ประกันอุบัติเหตุ
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล poonyarat.kl@spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ห้องทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้อง 1-206) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

HR_SPUKK
โพสต์โดย
HR_SPUKK