เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล poonyarat.kl@spu.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

1.มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ และประสานงาน
2.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft office,
Google app, Google Meet, Zoom
3.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ปานกลาง)
4.หากมีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
6.สามารถเริ่มงานได้ทันที

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล poonyarat.kl@spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ห้องทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้อง 1-206) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

HR_SPUKK
โพสต์โดย
HR_SPUKK